Ansøgning om tilskud

Ønsker Du at starte et nyt projekt/idé som er et tilbud til beboerne i nærområdet, så kan du søge støtte hos HOOS til at realisere det.

Vilkår for ansøgning af midler fra HOOS, Hyllinge og Omegn Støtteforening.

Det skal være et enkeltstående projekt, der efter bestyrelsens afgørelse vil gavne “Lokalområdet” og skabe en aktivitet, der ellers ikke ville være afholdt.
lokalområdet anses primært som det opland, der naturligt hører til Hyllinge, i ca. 4 km radius.)

1) Der kræves medlemskab af HOOS for at modtage økonomisk støtte til Deres aktivitet/projekt. Kontingentet udgør p.t kr. 100,00 årligt.

2) Der bidrages aktivt af ansøger/forening på anden måde i projektet.

3) Støtte gives til:
a) Åbne arrangementer eller
b) Foreninger, der mangler midler til et givet projekt/aktivitet
c) Personer/grupper, der ønsker at afholde en aktivitet.

4) Der skal ansøges mindst 14 dage før, bevilling skal ske.

5) Midler, der ikke anvendes direkte til det ansøgte, skal tilbagebetales til foreningen.

6) Der afleveres til foreningen et regnskab for tilskud/støtte samt en kort beskrivelse af forløbet, gerne med billeder efter forløbet.

7) Enhver ansøgning vil få en begrundet afgørelse, der kun kan ændres, såfremt der fremkommer nye oplysninger.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for HOOS

.

Udfyld/send din ansøgning.


    Jeg er indforstået og har læst betingelserne for støtte.