Medlemskab

Enhver myndig person, der ved optagelsen bor indenfor en radius af 8 km. Fra Hyllinge, kan optages som medlem af foreningen. Ved flytning kan medlemskab bevares. Endvidere kan institutioner, selskaber og foreninger optages som medlemmer.

Medlemskab koster årligt kr. 100,00
Indmeldelseserklæring underskrives af den, der ønsker sig indmeldt.

.

Formand:

Næstformand: Dorte Karlsen

Kasserer: Kurt Madsen, Søndergade 94 – 4700 Agerup, Næstved – Tlf: 4221-6915

Bestyrelsesmedlem: Per Frahm

Revisor: Jette Bøgvad

Revisor: John Karlsen

1. Suppleant: Signe Birket-Smidt

2. Suppleant: Ruth Madsen